ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ดูแลเว็บไซต์ itsasuk.in.th

ลงนามถวายพระพร
ชื่อ - นามสกุล
ข้าพระเจ้าถวายพระพร
  • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง
  • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
  • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
  • ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป
ลงนามถวายพระพร
  • ข้าพระพุทธเจ้า นายณัฐพร ประทุม 2 สัปดาห์ ที่แล้ว ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  • ข้าพระพุทธเจ้า นายจักรเพชร เพชรศรี และครอบครัว 3 สัปดาห์ ที่แล้ว ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  • ข้าพระพุทธเจ้า นายสามารถ วสุนันท์ 3 สัปดาห์ ที่แล้ว ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ
  • ข้าพระพุทธเจ้า นายกษิดิศ ขวัญละมูล 3 สัปดาห์ ที่แล้ว ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง
  • ข้าพระพุทธเจ้า นายพงษ์พัฒน์ โคตรแก้ว 3 สัปดาห์ ที่แล้ว ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
Breaking News